SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČo znamená oblak pri Ježišovom premenení
Zobrazova/Nezobrazova

KKC555


555 Jei na chvu ukazuje svoju bosk slvu, a tak potvrdzuje Petrovo vyznanie. Dva aj najavo, e aby mohol vojs do svojej slvy (Lk 24,26), mus v Jeruzaleme prejs cez kr.(2576, 2583) Moji a Eli videli Boiu slvu na vrchu; Zkon a Proroci predpovedali Mesiovo umuenie. Jeiovo umuenie je skutone Otcova va: Syn kon ako Bo Sluobnk. (257) Oblak znamen prtomnos Ducha Svtho. Zjavila sa cel Trojica: Otec v hlase, Syn v lovekovi, Duch Svt v jasnom oblaku:
Premenil si sa na vrchu a tvoji uenci kontemplovali tvoju slvu, Kriste, Boe, nakoko toho boli schopn, aby potom, ke a uvidia ukriovanho, pochopili, e tvoje umuenie bolo dobrovon, a aby ohlasovali svetu, e si naozaj odblesk Otca.