SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČo naznačuje oblak pri Ježišovom poslednom zjavení
Zobrazova/Nezobrazova

KKC659


659 Ke im to Pn Jei povedal, vzat bol do neba a zasadol po pravici Boha (Mk 16,19). Kristovo telo bolo oslven u od chvle jeho zmtvychvstania,(645) ako to dokazuj nov, nadprirodzen vlastnosti, ktor m odvtedy jeho telo natrvalo. Ale poas tyridsiatich dn, ke dverne je a pije so svojimi uenkmi a pouuje ich o Krovstve, zostva jeho slva ete zahalen vzorom obyajnej udskej prirodzenosti. (66) Posledn Jeiovo zjavenie sa kon nezvratnm vstupom jeho udskej prirodzenosti do Boej slvy, naznaenej oblakom (697) a nebom, kde odvtedy sed po pravici Boha. Celkom vnimonm a jedinenm spsobom sa uke Pavlovi ako nedochdau (1Kor 15,8) v poslednom zjaven, ktorm ho ustanov za apotola. (642)