SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž
Hlavičky paragrafov
Zobrazovať/Nezobrazovať

KKC307


307 Boh ľuďom dáva aj schopnosť slobodne mať účasť(106) na jeho prozreteľnosti, keď im zveruje zodpovednú úlohu(373) „podmaniť si“ zem a ovládať ju. Boh takto uschopňuje ľudí,(1954) aby boli rozumnými a slobodnými príčinami, aby dopĺňali dielo stvorenia(2427) a zdokonaľovali jeho súlad pre svoje dobro a pre dobro blížnych. Ľudia často nevedome spolupracujú s Božou vôľou, no môžu sa aj vedome zapojiť do Božieho plánu svojimi skutkami, svojimi modlitbami, ale aj svojím utrpením. (2738) Tak sa naplno stávajú spolupracovníkmi Boha a jeho kráľovstva. (618, 1505)