SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž
Hlavičky paragrafov
Zobrazovať/Nezobrazovať

KKC146


146 Takto Abrahám uskutočňuje definíciu viery,(1819) ako ju uvádza List Hebrejom: „Viera je základom toho, v čo dúfame, dôkazom toho, čo nevidíme“ (Hebr 11,1). „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť“ (Rim 4,3). Abrahám „posilnený“ touto „vierou“ (Rim 4,20) sa stal „otcom všetkých, čo veria“ (Rim 4,11.18).