SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovZDRŽIAVANIE SA od prác ako príprava na liturgické slávenia
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2043

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 3. lnok CIRKEV, MATKA A UITEKA
     odsek: 
odstavec: II. Cirkevn prikzania
       tma: 

2043 tvrt prikzanie(1457) (Aspo raz v roku sa vyspoveda a prija Oltmu sviatos) na jednej strane zabezpeuje prpravu na Eucharistiu(1389) prijatm sviatosti zmierenia, ktorou pokrauje dielo obrtenia a odpustenia zaat v krste, a na druhej strane zaruuje minimum prijatia Pnovho tela a krvi v svislosti s vekononmi sviatkami, ktor s poiatkom a stredom kresanskej liturgie.
Piate prikzanie(1351) (Podporova cirkevn ustanovizne) ustanovuje, e veriaci s povinn prispieva, kad poda svojich monost, na hmotn potreby Cirkvi.