SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovUčiteľský úrad Cirkvi
Zobrazova/Nezobrazova

KKC85

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: III. Vysvetovanie pokladu viery
       tma: UITELSK RAD CIRKVI

85 loha autenticky vysvetova Boie slovo,(888-892) psan alebo stne podan, bola zveren jedine ivmu Uiteskmu radu Cirkvi(2032, 2040) ie biskupom v spoloenstve s Petrovm nstupcom, rmskym biskupom , ktor vykonva svoju autoritu v mene Jeia Krista.

KKC86

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: III. Vysvetovanie pokladu viery
       tma: UITELSK RAD CIRKVI

86 Tento Uitesk rad vak nie je nad Bom slovom, ale mu sli, lebo u iba to, o bolo odovzdan, nakoko ho z Boieho poverenia a s pomocou Ducha Svtho nbone pova,(688) svto zachovva a verne vyklad, a z tohto jedinho pokladu viery erp vetko, o predklad veri ako zjaven Bohom.

KKC87

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 2. lnok ODOVZDVANIE BOIEHO ZJAVENIA
     odsek: 
odstavec: III. Vysvetovanie pokladu viery
       tma: UITELSK RAD CIRKVI

87 Pamtajc na Kristove slov apotolom:(1548) Kto vs pova, ma pova (Lk 10,16), veriaci poslune prijmaj uenie a smernice, ktor im v rozlinch podobch dvaj ich pastieri.(2037)


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /u01/www/virtual/katechizmus.sk/htdocs/includes/functions/general.php on line 172

KKC porov. Učiteľský úrad

        as: 
     oddiel: 
  kapitola: 
    lnok: 
     odsek: 
odstavec: 
       tma: 


Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /u01/www/virtual/katechizmus.sk/htdocs/includes/functions/general.php on line 172