SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovStarostlivosť o chorých a služba chorým
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2186


2186 Kresania, ktor disponuj vonm asom, maj pamta na svojich bratov, ktor maj tie ist potreby a tie ist prva a nemu si dopria odpoinku pre svoju chudobu a biedu. Kresansk nbonos u tradine venuje nedeu dobrm skutkom a pokornm slubm chorm,(2447) telesne postihnutm a starcom. Kresania maj svti nedeu aj tm, e svojej rodine a svojim blzkym venuj as a starostlivos, ktor im ako mu venova v inch doch tda. Nedea je aj dom premania, ticha, vzdelvania sa a meditcie, o vetko prospieva rastu vntornho a kresanskho ivota.

KKC2405

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 7. lnok SIEDME PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: I. Veobecn urenie dobier a skromn vlastnctvo
       tma: 

2405 Vrobn dobr hmotn i nehmotn , ako pozemky alebo tovrne, odborn vedomosti alebo umeleck schopnosti, vyaduj od tch, o ich vlastnia, starostlivos o to, aby ich vnos osoil o najviemu potu ud. Majitelia itkovch a spotrebnch dobier ich maj uva s umiernenosou a vyhradi z nich lepiu as hosom, chorm a chudobnm.