SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOspravodlivenie ako obnova vnútorného človeka
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1989

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: TRETIA KAPITOLA BOIA SPSA: ZKON A MILOS
    lnok: 2. lnok MILOS A OSPRAVODLIVENIE
     odsek: 
odstavec: I. Ospravodlivenie
       tma: 

1989 Prvm dielom milosti Ducha Svtho je obrtenie,(1427) ktor spsobuje ospravodlivenie, ako to ohlasuje Jei na zaiatku evanjelia: Robte poknie, lebo sa priblilo nebesk krovstvo (Mt 4,17). Psobenm milosti sa lovek obracia k Bohu a odvracia sa od hriechu, a tak dostva odpustenie a spravodlivos zhora. Ospravodlivenie nie je len odpustenie hriechov, ale aj posvtenie a obnovenie vntornho loveka.