SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovOBETOVANIE Ježiša v chráme
Zobrazova/Nezobrazova

KKC529


529 Obetovanie Jeia v chrme (583) ho predstavuje ako prvorodenho, ktor patr Pnovi. So Simeonom a Annou cel oakvanie Izraela prichdza na stretnutie so svojm Spasiteom (tak tto udalos vol byzantsk tradcia). Jei je uznan za toko oakvanho Mesia,(439) za svetlo pohanov a slvu Izraela, ale aj za znamenie, ktormu bud odporova. Me bolesti predpovedan Mrii ohlasuje t in, dokonal a jedin obetu,(614) obetu kra, ktor prinesie spsu, ktor Boh pripravil pred tvrou vetkch nrodov.