SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLITERÁRNE DRUHY vo Svätom písme
Zobrazova/Nezobrazova

KKC110

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: PRV ODDIEL VERM VERME
  kapitola: DRUH KAPITOLA BOH IDE V STRETY LOVEKOVI
    lnok: 3. lnok SVT PSMO
     odsek: 
odstavec: III. Duch Svt vyklad Psmo
       tma: 

110 Aby sa zistil mysel svtopiscov, treba vzia do vahy podmienky ich doby a kultry, literrne druhy, ktor sa v tom ase pouvali, ako aj spsob myslenia, vyjadrovania a rozprvania, ktor bol ben v tom ase. Lebo pravda sa vdy in podva a vyjadruje v textoch, ktor s rznym spsobom historick alebo prorock, alebo poetick, alebo [s napsan] v inch druhoch vyjadrovania.