SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovLÁSKA - Teologálna čnosť lásky
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1813

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: 

1813 Teologlne nosti s zkladom, duou a charakteristickou vlastnosou morlneho konania kresana. Stvruj a oivuj vetky morlne nosti. Boh ich vlieva veriacim do due, aby sa stali schopnmi kona ako jeho deti a zaslili si ven ivot. Teologlne nosti s zrukou prtomnosti a psobenia Ducha Svtho v schopnostiach loveka.(2008) Teologlne nosti s tri: viera, ndej a lska.

KKC 1822

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: LSKA

1822 Lska je teologlna nos,(1723) ktorou milujeme Boha nadovetko pre neho samho a svojho blneho z lsky k Bohu ako seba samch.

KKC1826

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: II. Teologlne (bosk) nosti{2086-2094, 2656-2658}
       tma: LSKA

1826 Keby som nemal lsky, hovor alej Apotol, nim by som nebol. A keby som mal vetko, o je vsada, sluba, ba aj nos, a lsky by som nemal, ni by mi to neosoilo (1Kor 13,1-4). Lska prevyuje vetky nosti. Je prvou teologlnou nosou: A tak teraz zostva viera, ndej, lska, tieto tri; no najvia z nich je lska (1Kor 13,13).

KKC 1841

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1841 Teologlne nosti s tri: viera, ndej a Iska. Stvruj a oivuj vetky morlne nosti.

KKC 1844

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 7. lnok NOSTI
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1844 Lskou milujeme Boha nadovetko a svojho blneho z lsky k Bohu ako seba samch. Lska je zvzkom dokonalosti (Kol 3,14) a formou (vntornou nplou) vetkch nost.