SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovHriech škodí spoločenstvu ľudí
Zobrazova/Nezobrazova

KKC761


761 Zhromaovanie Boieho udu sa zana vo chvli, ke hriech zniil spoloenstvo ud s Bohom a spoloenstvo ud medzi sebou. Zhromaovanie Cirkvi je akoby reakciou Boha na chaos, ktor vyvolal hriech.(55) Toto nov zjednocovanie sa deje skryto vntri kadho nroda: Bohu je v kadom nrode mil ten, kto sa ho boj a kon spravodlivo (Sk 10,35).

KKC953


953 Spoloenstvo lsky.(1827) V spoloenstve svtch nik z ns neije pre seba a nik pre seba neumiera (Rim 14,7). Ak teda trp jeden d, trpia spolu s nm vetky dy, a ak vychvauj jeden d, raduj sa s nm vetky dy. Vy ste Kristovo telo a jednotlivo ste dy (1Kor 12,26-27). Lska nie je sebeck (1Kor 13,5). (2011) Aj ten najmen z naich skutkov, ak ho vykonme z lsky, je na osoh vetkm v tejto solidarite so vetkmi umi, ivmi i mtvymi, ktor sa zaklad na spoloenstve svtch. Kad hriech tomuto spoloenstvu kod.(845, 1469)