SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovDo dejín ľudstva vstupuje smrť
Zobrazova/Nezobrazova

KKC400


400 Slad, v ktorom ili vaka prvotnej spravodlivosti, je znien; vlda duchovnch schopnost due nad telom je podlomen; spoloenstvo mua a eny podlieha naptiam; (1607) ich vzahy bud poznaen iadostivosou a panovanosou. Slad so stvorenm je poruen:(2514) viditen stvorenie sa lovekovi odcudzilo a stalo sa mu nepriateskm. Vinou loveka je stvorenie podroben mrnosti a otroctvu skazy (Rim 8,20-21). A napokon prde aj nsledok, ktor bol vslovne predpovedan pre prpad neposlunosti: lovek sa vrti do prachu, z ktorho bol utvoren. (602, 1008) Do dejn udstva vstupuje smr.

KKC1006

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 11. lnok VERM VO VZKRIESENIE TELA
     odsek: 
odstavec: II. Umrie v Jeiovi Kristovi
       tma: SMR

1006 Zhada udskej existencie vrchol zoi-voi smrti. (164, 1500) Telesn smr je v istom zmysle prirodzen, ale pre vieru je v skutonosti mzdou hriechu (Rim 6,23). A pre tch, o umieraj v Kristovej milosti, je asou na Pnovej smrti, aby mohli ma as aj na jeho zmtvychvstan.

KKC 1008

        as: PRV AS VYZNANIE VIERY
     oddiel: DRUH ODDIEL - Vyznanie kresanskej viery
  kapitola: TRETIA KAPITOLA VERM V DUCHA SVTHO
    lnok: 11. lnok VERM VO VZKRIESENIE TELA
     odsek: 
odstavec: II. Umrie v Jeiovi Kristovi
       tma: SMR

1008 Smr je nsledok hriechu.(401) Uitesk rad Cirkvi, ktor autenticky vyklad vroky Svtho psma a Tradcie, u, e smr vstpila do sveta pre hriech loveka. Hoci lovek mal smrten prirodzenos, Boh uril, e nemal umrie. Smr bola teda proti plnom Boha Stvoritea(376) a vstpila do sveta ako nsledok hriechu. Telesn smr, ktorej by bol bval lovek unikol, keby nebol zhreil, je teda posledn nepriate (1Kor 15,26) loveka, ktor m by premoen.