SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovANGAŽOVANIE SA v spoločenských stykoch
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1913

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 2. lnok AS NA SPOLOENSKOM IVOTE
     odsek: 
odstavec: III. Zodpovednos a as
       tma: 

1913 as je dobrovon a vekodun angaovanie sa osoby vo vzjomnch spoloenskch stykoch. Je potrebn, aby vetci mali as na rozvoji spolonho dobra, kad poda svojho postavenia, ktor zaujma, a poda lohy, ktor zastva. Tto povinnos m pvod v dstojnosti udskej osoby.

KKC 1940

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 3. lnok SOCILNA SPRAVODLIVOS
     odsek: 
odstavec: III. udsk solidarita
       tma: 

1940 Solidarita sa prejavuje(2402) predovetkm pri rozdeovan dobier a pri odmene za prcu. Predpoklad aj silie o spravodlivej socilny poriadok, v ktorom by sa na zklade rokovan mohli lepie odstraova naptia a ahie urovnva konflikty.

KKC 1947

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: DRUH KAPITOLA UDSK SPOLOENSTVO
    lnok: 3. lnok SOCILNA SPRAVODLIVOS
     odsek: 
odstavec: 
       tma: Zhrnutie

1947 Rovnak dstojnos vetkch ud vyaduje silie o zredukovanie prlinch socilnych a ekonomickch nerovnost. Nabda k odstrneniu nespravodlivch nerovnost.