SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽUDOVÁ NÁBOŽNOSŤ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1674

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TVRT KAPITOLA OSTATN LITURGICK SLVENIA
    lnok: 1. lnok SVTENINY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: UDOV NBONOS

1674 Katechza m bra do vahy nielen liturgiu sviatost a svtenn, ale aj formy zbonosti veriacich a udov nbonos. Nboensk ctenie kresanskho udu si vdy nalo prejav v rozmanitch formch zbonosti,(2688) ktor obklopuj sviatostn ivot Cirkvi, ako je uctievanie relikvi, nvtevy svt, pte, procesie, krov cesta, nboensk tance, ruenec, medaily at. (2669, 2678)

KKC1675

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: TVRT KAPITOLA OSTATN LITURGICK SLVENIA
    lnok: 1. lnok SVTENINY
     odsek: 
odstavec: 
       tma: UDOV NBONOS

1675 Tieto prejavy s predenm liturgickho ivota Cirkvi, ale ho nenahrdzaj. Tieto pobonosti treba s ohadom na liturgick obdobia usporiada tak, aby boli v slade s posvtnou liturgiou, aby sa od nej istm spsobom odvodzovali a k nej privdzali ud, lebo liturgia ich svojou povahou vemi prevyuje.