SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽAHOSTAJNOSŤ náboženská
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1634


1634 Rozdielnos vierovyznania medzi manelmi nie je pre manelstvo neprekonatenou prekkou, ak sa im podar da dovedna to, o kad z nich dostal vo svojom spoloenstve, a naui sa jeden od druhho spsob, ako kad z nich ije svoju vernos Kristovi. Neslobodno vak podceova ani akosti mieanch manelstiev. Vyplvaj z toho, e odlenie kresanov ete nie je prekonan. Manelia sa vystavuj nebezpeenstvu, e bud pociova drmu rozdelenia kresanov v samom lone svojej rodiny. Rozdielnos kultu(817) me tieto akosti ete zvi. Rozdielnosti tkajce sa viery, samo chpanie manelstva, ale aj odlin nboensk mentality mu by v manelstve zdrojom napt najm pri vchove det. Vtedy sa me vynori pokuenie nboenskej ahostajnosti.

KKC2094


2094 Proti Boej lske sa mono prehrei rozlinmi spsobmi: ahostajnos zanedbva alebo odmieta bra do vahy Boiu lsku. Neuznva jej iniciatvu a popiera jej silu. Nevanos zabda alebo odmieta uzna Boiu lsku a odplca sa jej lskou za lsku. Vlanos je vhanie alebo nedbanlivos pri odpovedi na Boiu lsku a me zaha odmietnutie odda sa podnetu lsky. Znechutenos (acedia)(2733) alebo duchovn lenivos zachdza a do odmietnutia radosti, ktor pochdza od Boha, a do odporu proti Boiemu dobru. Nenvis voi Bohu pochdza z pchy.(2303) Protiv sa lske Boha, ktorho dobrotu popiera, a odvauje sa mu zlorei ako tomu, ktor zakazuje hriechy a uklad tresty.

KKC2128


2128 Agnosticizmus me niekedy obsahova urit hadanie Boha, ale takisto me predstavova aj ahostajnos,(1036) tek pred poslednou otzkou existencie a lenivos morlneho svedomia. Agnosticizmus sa prli asto rovn praktickmu ateizmu.