SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovĽÚTOSŤ
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1451

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VII. kony kajcnika
       tma: TOS

1451 Medzi konmi kajcnika je na prvom mieste tos. Je to boles due nad spchanm hriechom(431) a jeho zavrhnutie s predsavzatm viac nehrei.

KKC1452

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VII. kony kajcnika
       tma: TOS

1452 Ke tos pochdza z lsky k Bohu(1822) milovanmu nadovetko, vol sa dokonal (je to tos z lsky caritatis contritio). Takto tos odpa vedn hriechy; dosiahne aj odpustenie smrtench hriechov, ak zaha pevn predsavzatie pristpi k sviatostnej spovedi, len o to bude mon.

KKC1453

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VII. kony kajcnika
       tma: TOS

1453 Takzvan nedokonal tos (attritio) je tie Bom darom, podnetom Ducha Svtho. Rod sa z uvaovania o oklivosti hriechu alebo zo strachu pred venm zatratenm a inmi trestami, ktor hrozia hrienikovi (je to tos zo strachu contritio ex timore). Takto pohnutie svedomia me vyvola vntorn proces, ktor sa psobenm milosti zavi sviatostnm rozhreenm. Nedokonal tos sama osebe nedosiahne sce odpustenie akch hriechov, ale pripravuje na jeho dosiahnutie vo sviatosti poknia.

KKC1454

        as: DRUH AS SLVENIE KRESANSKHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUH ODDIEL SEDEM SVIATOST CIRKVI
  kapitola: DRUH KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    lnok: 4. lnok SVIATOS POKNIA A ZMIERENIA
     odsek: 
odstavec: VII. kony kajcnika
       tma: TOS

1454 Na prijatie tejto sviatosti sa treba pripravi spytovanm svedomia vo svetle Boieho slova. Najvhodnejie texty na tento cie treba hada v Desatore a v morlnej katechze evanjeli a listov apotolov v rei na vrchu a v ponaueniach apotolov.