SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČlovek zneužil slobodu, ktorú dostal od Boha
Zobrazova/Nezobrazova

KKC1739

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: PRV ODDIEL POVOLANIE LOVEKA: IVOT V DUCHU
  kapitola: PRV KAPITOLA DSTOJNOS UDSKEJ OSOBY
    lnok: 3. lnok SLOBODA LOVEKA
     odsek: 
odstavec: II. udsk sloboda v ekonmii spsy
       tma: 

1739 Sloboda a hriech. udsk sloboda je ohranien a omyln. A skutone, lovek zlyhal. Slobodne zhreil.(387) Tm, e odmietol pln Boej lsky, oklamal sm seba; stal sa otrokom hriechu. Toto prv odcudzenie privodilo mnostvo alch.(401) Dejiny udstva u od svojich zaiatkov svedia o neastiach a utlaniach, ktor sa zrodili v srdci loveka ako nsledok zneuvania slobody.