SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovČisté a nečisté myšlienky
Zobrazova/Nezobrazova

KKC2520

        as: TRETIA AS IVOT V KRISTOVI
     oddiel: DRUH ODDIEL DESA PRIKZAN
  kapitola: DRUH KAPITOLA MILOVA BUDE SVOJHO BL͎NEHO AKO SEBA SAMHO
    lnok: 9. lnok DEVIATE PRIKZANIE
     odsek: 
odstavec: II. Boj o istotu
       tma: 

2520 Krst udeuje tomu, kto ho prijma, milos oistenia(1264) od vetkch hriechov. Ale pokrsten mus naalej bojova proti iadostivosti tela a nezriadenm tbam. S Boou milosou dosiahne vazstvo:
prostrednctvom nosti a daru istoty,(2337) lebo istota umouje milova primnm a nerozdelenm srdcom;
prostrednctvom istho myslu,(1752) ktor spova v zameran na prav cie loveka: pokrsten sa sna prostm okom vo vetkom njs a plni Boiu vu;
prostrednctvom istho pohadu,(1762) vonkajieho i vntornho; ovldanm citov a obrazotvornosti; odmietanm akejkovek zuby v neistch mylienkach, ktor pobdaj k odvrteniu sa od cesty Boch prikzan: Pohad vzbudzuje ve u nerozumnch (Md 15,5);
prostrednctvom modlitby:(2846)
Myslel som si, e zdranlivos je vo vlastnch silch, o ktorch som si bol vedom, e ich nemm, kee som bol tak hlpy, e som nevedel, e nik neme by zdranliv, ak mu [to] ty ned. Zaiste by si [mi to] bol dal, keby som bol klopal vntornm vzdychanm na tvoj sluch a s pevnou vierou zloil na teba svoju staros.