SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresansk vmenn bannerov systm
A - B - C - - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - - T - U - V - Z -
Hlaviky paragrafovÚčasť človeka na Božej prirodzenosti
Zobrazova/Nezobrazova

KKC460


460 Slovo sa stalo telom, aby ns urobilo astnmi na Boej prirodzenosti(1265, 1391) (2Ptl ,4): Preto sa Boie Slovo stalo lovekom a Bo Syn sa stal Synom loveka, aby sa lovek spojil s Bom Slovom a dostal adoptvne synovstvo, a tak sa stal Bom synom. Lebo on sa stal lovekom, aby sme sa my stali bohmi. (1988) Kee jednoroden Bo Syn chcel, aby sme mali as na jeho bostve, prijal nau prirodzenos, stal sa lovekom, aby ud urobil bohmi.