SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: ŠTVRTÁ ČASŤ KRESŤANSKÁ MODLITBA
     oddiel: PRVÝ ODDIEL MODLITBA V KRESŤANSKOM ŽIVOTE
  kapitola: TRETIA KAPITOLA ŽIVOT MODLITBY
    článok: 2. článok BOJ V MODLITBE
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celé2. článok BOJ V MODLITBE

2725 Modlitba je dar milosti a rozhodná odpoveď z našej strany. Vždy predpokladá úsilie. Veľké postavy modlitby Starej zmluvy pred Kristom, ako aj Božia Matka a svätí spolu s Ježišom nás učia,(2612) že modlitba je boj. Proti komu? Proti nám samým a proti úkladom Pokušiteľa,(409) ktorý robí všetko, aby odvrátil človeka od modlitby, od spojenia s Bohom. Každý sa modlí tak, ako žije, pretože každý žije tak, ako sa modlí. Kto nechce stále konať podľa Kristovho Ducha, nemôže ani stále prosiť v jeho mene. „Duchovný boj“ v novom živote kresťana je neoddeliteľný od boja v modlitbe.(2015)

zobraziť celéI. Námietky proti modlitbe

zobraziť celéII. Pokorná bedlivosť srdca

zobraziť celéIII. Synovská dôvera

zobraziť celéIV. Vytrvať v láske

zobraziť celé3. článok MODLITBA JEŽIŠOVEJ HODINY

zobraziť celéZhrnutie