SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: ŠTVRTÁ ČASŤ KRESŤANSKÁ MODLITBA
     oddiel: PRVÝ ODDIEL MODLITBA V KRESŤANSKOM ŽIVOTE
  kapitola: PRVÁ KAPITOLA ZJAVENIE MODLITBY
    článok: 1. článok V STAROM ZÁKONE
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celé1. článok V STAROM ZÁKONE

2568 Zjavenie modlitby(410) sa v Starom zákone uskutočňuje medzi pádom a pozdvihnutím človeka, medzi bolestným zvolaním Boha na svoje prvé dieťa: „Kde si?… Čo si to urobila?“(1736) (Gn 3,9.13) a odpoveďou jednorodeného Syna pri jeho príchode na svet: „Hľa, prichádzam…, aby som plnil tvoju vôľu Bože“ (Hebr 10,7). Tak je modlitba spojená s dejinami ľudí, je vzťahom k Bohu v udalostiach dejín.(2738)

zobraziť celéSTVORENIE – PRAMEŇ MODLITBY

zobraziť celéPRISĽÚBENIE A MODLITBA VIERY

zobraziť celéMOJŽIŠ A MODLITBA SPROSTREDKOVATEĽA

zobraziť celéDÁVID A KRÁĽOVA MODLITBA

zobraziť celéELIÁŠ, PROROCI A OBRÁTENIE SRDCA

zobraziť celéŽALMY, MODLITBA ZHROMAŽDENIA

zobraziť celéZhrnutie