SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
  kapitola: TRETIA KAPITOLA SVIATOSTI SLUŽBY SPOLOČENSTVU
    článok: 6. článok SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celé6. článok SVIATOSŤ POSVÄTNÉHO STAVU

1536 Posvätný stav (Ordo) je sviatosť,(860) vďaka ktorej sa poslanie, ktoré Kristus zveril svojim apoštolom, naďalej vykonáva v Cirkvi až do konca čias. Je to teda sviatosť apoštolskej služby. Zahŕňa tri stupne: stupeň biskupov (episkopát), kňazov (presbyterát) a diakonov (diakonát).
[O ustanovení a poslaní apoštolskej služby zo strany Krista pozri č. 874-896. Tu sa hovorí len o sviatostnom spôsobe, ktorým sa táto služba prenáša.]

zobraziť celéI. Prečo názov „sviatosť posvätného stavu“ (sacramentum Ordinis)?

zobraziť celéII. Sviatosť posvätného stavu v ekonómii spásy

zobraziť celéIII. Tri stupne sviatosti posvätného stavu

zobraziť celéIV. Slávenie tejto sviatosti

zobraziť celéV. Kto môže udeľovať túto sviatosť?

zobraziť celéVI. Kto môže prijať túto sviatosť?

zobraziť celéVII. Účinky sviatosti posvätného stavu

zobraziť celéZhrnutie