SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC

        časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
     oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
  kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
    článok: 5. článok SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH
     odsek: 
odstavec: 
       téma: 

zobraziť celé5. článok SVIATOSŤ POMAZANIA CHORÝCH

1499 „Posvätným pomazaním chorých a modlitbou kňazov celá Cirkev odporúča chorých trpiacemu a oslávenému Pánovi, aby im uľavil a ich spasil, ba ich povzbudzuje, aby sa dobrovoľne spojili s Kristovým utrpením a jeho smrťou, a tak prispeli k dobru Božieho ľudu.“

zobraziť celéI. Základy tejto sviatosti v ekonómii spásy

zobraziť celéII. Kto prijíma a kto vysluhuje túto sviatosť?

zobraziť celéIII. Ako sa slávi táto sviatosť?

zobraziť celéIV. Účinky slávenia tejto sviatosti

zobraziť celéV. Viatikum, posledná sviatosť kresťana

zobraziť celéZhrnutie