SvatePismo.sk :: Kumran.sk - Knihy, CD, DVD

Kresťanský výmenný bannerový systém
A - B - C - Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - Š - T - U - V - Z - Ž

KKC


zobraziť celéIII. Zasvätený život

914 „Hoci stav, ktorý sa zakladá na profesii evanjeliových rád,(2103) nie je súčasťou hierarchickej štruktúry Cirkvi, predsa nepochybne patrí k jej životu a svätosti.“

zobraziť celéEVANJELIOVÉ RADY, ZASVÄTENÝ ŽIVOT

zobraziť celéVEĽKÝ STROM S MNOHÝMI VETVAMI

zobraziť celéPUSTOVNÍCKY ŽIVOT

zobraziť celéZASVÄTENÉ PANNY A VDOVY

zobraziť celéREHOĽNÝ ŽIVOT

zobraziť celéSEKULÁRNE INŠTITÚTY

zobraziť celéSPOLOČNOSTI APOŠTOLSKÉHO ŽIVOTA

zobraziť celéZASVÄTENIE A POSLANIE: ZVESTOVAŤ KRÁĽA, KTORÝ PRICHÁDZA